Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρία μας.

 

περισυλλογή ανακυκλώσιμων υλικών

ανακύκλωση πλαστικών

εισαγωγές - εξαγωγές 

εμπορία αγαθών