Ε: Γιατί πρέπει να κάνω ανακύκλωση;

  • Εξοικονόμηση φυσικών πόρων
  • Μείωση της ρύπανσης

Ε: Ποία υλικά ανακυκλώνονται ;

  • πλαστικά
  • χαρτί
  • γυαλί
  • μέταλλα
  • ξυλεία & κλαδιά
  • μαγειρικά λίπη & έλαια
  • ορυκτέλαια
  • ηλεκτρονικές & ηλεκτρολογικές συσκευές