Η Replast δραστηριοποιείτε στο χώρο τις ανακύκλωσης με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία.

Αναλαμβάνει την περισυλλογή όλων των ανακυκλώσιμων υλικών τα οποία διαχωρίζει και ταξινομεί

ανάλογα με τον τύπο επεξεργασίας που απαιτείται για να τροποποιηθεί ξανά σε πρώτη ύλη, ώστε

στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή νέων προϊόντων.